Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Διαδικασία Υποβολής αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει  και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://110.neakokkke.net/ , τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

 Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει  τα εξής βήματα: 
1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης σε αυτόν τον ιστότοπο 
2. Ανάρτηση  των  απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα αν οι υποψήφιοι δεν τα έχουν διαθέσιμα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά  
3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηρισμός ως «Υποβεβλημένη», κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Επισημαίνεται ότι η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένη».  
Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης. 
Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων:  27/12/2021 και ώρα 00:00:01.
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 31/01/2022 και ώρα 23:59:59.


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας / [ pdf,jpg,doc,docx,zip ]) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 
2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό, απαιτείται αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην   ΔΙΚΑΤΣΑ) ή ισοτιμία από Β/θμια Εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
3. Αντίγραφο  οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
4. Αντίγραφο  οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α
5. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα. 
6. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Βεβαίωση εργοδότη ή Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή αντίγραφο ΑΠΔ ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).
Μόνο για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
7. Υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορείτε να ανακτήσετε σε μορφή word από εδώ) (η οποία θα απευθύνεται στην Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας - ΚΟΚΚΚΕ) στην οποία να δηλώνει ότι: 
i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε  επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,  
ii. Την επωνυμία της επιχείρησης
iii. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης 
iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων